This page in English

Forskningsprojekt

Otoskleros i ett livsperspektiv, kliniska och genetiska studier

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Claes Möller

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Studier av långtidsresultat opererade/ickeopererade personer med otoskleros. Försök att finna genetisk orsak till otoskleros. Livskvalitéstudier 30 år efter operation. Projektet är försök att finna genetiska orsaker till otoskleros.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Göteborgs Läkaresällskap
  • Hörselforskningsfonden

Samarbetspartners

  • Richard Smith, University of Iowa, USA
  • Ylva Dahlin-Redfors