This page in English

Forskningsprojekt

Studier av barn och ungdomars musikexponering, grad av hörselnedsättning, tinnitus

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Claes Möller

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Kartläggning av barn och ungdomars lyssningsvanor med bärbar musik­utrustning, korrelation till hörsel, tinnitus, upplevda besvär. Tvärsnitts- och longitudinella studier. Olika meto­dologier såsom enkätundersökningar, intervjuer, hörselmätningar och ljudmätningar i laboratorium.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Hörselforskningsfonden