This page in English

Forskningsprojekt

Utveckling av kognitiv förmåga och läsfärdighet hos döva barn med cochleära implantat

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Claes Möller

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Att studera kognitiv utveckling hos döva barn med CI och specifika diagnoser. Att jämföra denna kognitiva utveckling mellan barn med Ushers syndrom (dövblindhet) och Connexin 26 (dövhet). Att studera hur auditiv stimulering påverkar kognitiv utveckling.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners