This page in English

Forskningsprojekt

Implementering av utbildning för hållbar utveckling

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Johan Öhman

Vetenskapsrådet har anslagit 2,2 miljoner kronor till HumUS för ett forskningsprojekt om utbildning för hållbar utveckling i skolan. I projektet deltar Marie Öhman (finansierad med 40% i tre år) från Örebro universitet. Projekt syftar till att bidra med nya vetenskapliga kunskaper som kan vara behjälpliga i införandet av utbildning för hållbar utveckling i den svenska skolan. I projektet deltar forskare från Örebro universitet, Lund universitet och Uppsala universitet. Ledare för projektet är Johan Öhman, Örebro universitet.

Forskare