This page in English

Forskningsprojekt

KIT - Kommunikation, identitet och teknologi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Projektet KIT, Kommunikation, Identitet och Teknologi, fokuserar frågor kring kommunikation och identitet, med särskilt fokus på barns och ungas vardagsliv i och utanför institutionella skolpraktiker i såväl dagens samhälle som tidigare. Projektet lägger fram nya vinklingar kring sådant som bygger på både avslutade och pågående arbeten inom forskningsgruppen CCD - Culture, Communication and Diversity vid Akademin för Humaniora, Utbildnings- och Samhällsvetenskap (HumUS) vid Örebro universitet. Projektet bidrar med en ny empirisk fokus inom utbildningsvetenskap, där intresset ligger på marginaliserings-processer i vid mening.

Samarbetspartners

  • Ingela Holmström, Stockholms universitet
  • Professor Rickard Jonsson, Stockholms universitet