This page in English

Forskningsprojekt

Partnerskap för tillväxt: en fråga om genus, tillit och lärande

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Utifrån en problematisering av governance-begreppet undersöks hinder och möjligheter för att skapa en genusmedvetenhet som öppnar för tillit och lärande inom regionala nätverk/partnerskap. Universitetets roll som kunskapsförmedlare och legitimitetsskapande kraft är central i projektet. Ett delsyfte är att integrera ett genusperspektiv i verksamheten i Centrum för urbana and regionala studier.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vinnova