This page in English

Forskningsprojekt

Governance: ett begrepp för genusvetenskapen

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet riktar en genusvetenskaplig problematisering av begreppet governance mot bakgrund av teoretiserande om kön och makt. Aktuell governanceforskning relateras till feministisk forskning och empiriska resultat om lokal och regional politik.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)