Forskningsprojekt

Parodontit och hjärt-kärlsjukdom: betydelsen av Porphyromonas gingivalis infektion och dess effekter på LDL, HGF och cell aktivering

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Torbjörn Bengtsson

Forskningsämne

Kronisk inflammation i tandens stödjevävnader (parodontit) är en folksjukdom som berör omkring 35-40 % av den vuxna befolkningen och som predikterar hjärt-kärlsjukdomar. Tandbakterien Porphyromonas gingivalis är starkt förknippad med parodontit och har också påvisats i aterosklerotiska plack. Våra resultat tyder på att frisättning av P. gingivalis ut i blodet aktiverar via dess cystein-proteaser (gingipainer) neutrofiler och trombocyter, omvandlar cirkulerande LDL till en aterogen form och inaktiverar den sårläkande faktorn HGF, vilket kan förklara sambandet mellan parodontit och kardiovaskulär sjukdom. I vilken omfattning P. gingivalis?modifierat LDL och HGF förekommer hos hjärtkärlsjuka, om det finns antikroppar riktade mot dessa proteiner och hur P. gingivalis?modifierat LDL processas vidare och påverkar inflammatoriska och proliferativa processer i kärlväggen är okänt. Syftet med detta projekt är att klargöra vilken roll P. gingivalis infektion, LDL-modifiering och HGF aktivitet har i aterogenesen genom att studera hur P. gingivalis?modifierat LDL och HGF korrelerar till grad av hjärt-kärlsjukdom och påverkar uttrycket av immunologiska och proliferativa gener, och dessutom klargöra mekanismerna bakom bakterie-inducerad trombocytaktivering, speciellt avseende betydelsen av PAR- och TLR-signalering.

Forskare

Forskare

Samarbetspartners

  • Björn Klinge, Karolinska Institutet
  • Fariba Nayeri, Linköpings universitet