Forskningsprojekt

Vad gör språk? En studie av språkbruk i lärarutbildningen ur ett makt- och genusperspektiv

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Projektets syfte är att beskriva och analysera språk i bruk i de olika delarna av utbildningarna för blivande vård-, textil- och förskollärare och analysera detta språkbruks konsekvenser i ett makt- och genusperspektiv. Projektet består av tre delstudier. Forskare vid Örebro universitet ansvarar för en delstudie på temat Sprickor i muren? Språk och genus i lärarutbildning. Syftet är att undersöka hur föreställningar om kön tar form i olika delar av lärarutbildning, och därmed innesluter, utesluter och/eller öppnar för en mångfald när det gäller att göra kön. Fokus ligger här på att urskilja eventuella brott mot traditionella könsnormer, mot vedertagna förväntningar på hur det bör eller brukar vara, och vad som då sker. Data hämtas från allmänt utbildningsområde och inriktningar mot förskola/yngre barn och har insamlats under dels verksamhetsförlagd, dels campusförlagd utbildning via videoinspelningar respektive ljudbandsupptagningar.

Projektet pågår under år 2006-2010 och omsätter totalt 3 miljoner SEK.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Mariana Eriksson, Uppsala univ
  • Marie Fagerlind, Uppsala univ.