Forskningsprojekt

Studier av inflammatoriska processer och utveckling av nya metoder för diagnos och behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar med hjälp av nanosensorteknologi

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Torbjörn Bengtsson

Studierna avser att klargöra hur leukocyter och trombocyter interagerar med nanopartiklar i syfte att utveckla nya strategier för diagnos och behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar såsom parodontit och hjärt-kärlsjukdom. Projektet drivs i interdisciplinärt samarbete mellan molekylär ytfysik, nanovetenskap och inflammationsbiologi samt vissa kliniska discipliner med fokus på effekter av biofunktionella nanoprober på inflammatoriska processer in vitro och in vivo. Projektet inriktas primärt på att med hjälp av nanoteknik och bioimaging identifiera och förstå betydelsen av trombocyt- och neutrofilaktivering vid inflammatoriska och infekterade fokus såsom aterosklerotiska kärl och parodontal vävnad.

Forskare

Samarbetspartners

  • Caroline Skoglund, Linköpings universitet