Forskningsprojekt

Toll-like receptor 2 orsakad trombocyt aktivering och koppling till hjärt-kärlsjukdom och aspirinokänslighet

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Torbjörn Bengtsson

Forskningsämne

Vi har publicerat arbeten som visar att bakterien Chlamydophila pneumoniae aktiverar trombocyter till att aggregera producera syreradikaler och oxidera LDL, in vitro och in vivo. Toll-like receptor 2 var viktig vid aktiveringen och trombocytaktivering stimulerades också av TLR2 agonisten Pam3CSK4. Detta projekt handlar nu om att studera om TLR2 aktivering av trombocyter leder till frisättning av cytokiner, LDL oxidering och tillväxt av glattmuskelceller, vilket är viktiga mekanismer vid hjärt-kärlsjukdom. Dessutom vill vi studera om detta har en roll in vivo hos patienter med hjärt-kärlsjukdom och kan orsaka aspirinokänslighet vilket preliminära studier indikerar. I patientmaterialet har vi funnit kopplingar mellan allvarlig parodontit och flerkärlskoronarsjukdom.

Forskare

Forskare

Samarbetspartners

  • Ann-Charlotte Svensson, Linköpings universitet
  • Arina Richter, Linköpings universitet
  • Carin Starkhammar Johansson, Linköpings universitet
  • Caroline Skoglund, Linköpings universitet
  • Nils Ravald, Linköpings universitet
  • Peter Garvin, Linköpings universitet