This page in English

Forskningsprojekt

EUROPAIN - Europeisk neonatal smärtrevision

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Mats Eriksson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Rätten till smärtlindring är en basal mänsklig rättighet oavsett ålder. Underburna och sjuka nyfödda barn uppvisar en ökad smärtkänslighet jämfört med friska fullgångna barn samtidigt som såväl sjukdomstillstånd som deras behandling innebär ökad smärtexponering. Det finns idag evidensbaserade internationella riktlinjer för neonatal smärtbehandling men dålig kunskap om följsamheten till dessa riktlinjer på nationell och lokal nivå. EUROPAIN är en tvärsnittsstudie som syftar till undersöka förekomsten av smärtsamma procedurer och behandlingen av dessa hos underburna och sjuka barn, i så många europeiska länder som möjligt. Datainsamlingen sker ffa. genom "dagboksblad". Vidare samlas lokala och nationella riktlinjer om neonatal smärta in och ställs i relation till faktiskt given behandling. Användandet av smärtskattningsinstrument undersöks också. Studien är den största i sitt slag någonsin och sammanlagt finns data från 6 680 nyfödda barn vid 243 neonatalavdelningar i 18 länder.

Forskare

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • EU FP7 (Sjunde ramprogrammet)

Samarbetspartners