This page in English

Forskningsprojekt

Godtagbar risk i bank- och finansrörelse

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2011

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Ett doktorandprojekt tillhörande Isak Bergdahl, doktorand. Huvudhandledare: Annina H Persson.

I min forskning kommer jag närmare undersöka relationerna mellan tillsynsmyndigheten, institutet och domstolen när en bank överklagat ett ingripande vid tillsynen. Undersökningen står på två ben. Den ska dels presentera den materiella rätten, dels ska den beskriva de förutsättningar med förtjänster och tillkortakommanden som förvaltningsdomstolsprocessen innebär i förhållande till beslutsmyndigheten.

 

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet