Forskningsprojekt

Disaster risk reduction policy: from global to local

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2011

Kontaktperson

Jan Olsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Avhandlingsprojekt: Veronica de-Majo
Huvudhandledare: Jan Olsson
Biträdande handledare: Thomas Sedelius och Eva Hultin

Forskare