Forskningsprojekt

Konfliktsituationer i svenska fjällkedjan

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2011

Kontaktperson

Mats Lundmark

Forskningsämne

Avhandlingsprojekt: Christina Engström
Huvudhandledare: Magnus Bohlin (Högskolan Dalarna)
Biträdande handledare: Mats Lundmark
Suanna Heldt Cassel (Högskolan Dalarna)

Forskare

Forskare