This page in English

Forskningsprojekt

Missfall

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Annsofie Adolfsson

Forskningsämne

En av fem kvinnor som föder barn har upplevt minst en tidigare missfall. När ett missfall upptäcks vid en ordinarie ultraljudsundersökning barnmorskan är närvarande och hon kan observera kvinnans förmåga och kapacitet att hantera sin situation. Erfarenheterna från kvinnor som har haft ett missfall har tillämpats på hälsovård för kvinnor och par i Skaraborg regionen. Kvinnornas reaktioner på en missfall har identifierats och kvantifierats. Den perinatala Grief Scale (PGS) har översatts till svenska, för att mäta dessa sorgereaktioner som är ett resultat av ett missfall. Omvårdnad av kvinnor som har upplevt en perinatal förlust har utvecklats och utvecklingen har utvärderats i empiriska studier, med både kvalitativ och kvantitativ analys. Swansons Omvårdnad teori har ökat patienternas känsla av välbefinnande.

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners