This page in English

Forskningsprojekt

Modiab-Web

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2011 - 2014

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

I forskningsprojektet Modiab studeras kvinnor med diabetes ur perspektivet moderskap och diabetes. Detta projekt har utvecklats till Modiab-Web, fas 2, vilket innefattar utveckling av en webapplikation för dator och smartphone. Fas 2-projektet har inneburit en interaktiv utveckling av applikationen med kvinnor som har diabetes, vårdgivare, forskare och webbutvecklare. Utgångspunkten är kvinnor med diabetes som fött barn vilka behöver stöd i vardagen samt ett socialt forum att tillhöra. Applikationen utvecklades genom workshops, utvecklingsmöten och testning av prototyp. Datainsamlingen är nu avslutad och analys av insamlade kvalitativa och kvantitativa data pågår.

Finansiärer

  • Diabetesfonden
  • Regionala forsknings- och utvecklingsmedel, Västra Götalandsregionen

Samarbetspartners

  • Agneta Ranerup
  • Carina Sparud-Lundin, Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin
  • Karolina Lindén, Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin
  • Marie Berg, Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin
  • Per-Göran Larsson, Skaraborgs sjukhus
  • Ulla-Britt Wennerholm, Västra Götalands läns landsting