This page in English

Forskningsprojekt

Modiab-Web

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2011 - 2014

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

I forskningsprojektet Modiab studeras kvinnor med diabetes ur perspektivet moderskap och diabetes. Detta projekt har utvecklats till Modiab-Web, fas 2, vilket innefattar utveckling av en webapplikation för dator och smartphone. Fas 2-projektet har inneburit en interaktiv utveckling av applikationen med kvinnor som har diabetes, vårdgivare, forskare och webbutvecklare. Utgångspunkten är kvinnor med diabetes som fött barn vilka behöver stöd i vardagen samt ett socialt forum att tillhöra. Applikationen utvecklades genom workshops, utvecklingsmöten och testning av prototyp. Datainsamlingen är nu avslutad och analys av insamlade kvalitativa och kvantitativa data pågår.

Forskare

Forskargrupper

Samarbetspartners

  • Agneta Ranerup,
  • Carina Sparud-Lundin, Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin
  • Karolina Lindén, Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin
  • Marie Berg, Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin
  • Per-Göran Larsson, Skaraborgs sjukhus
  • Ulla-Britt Wennerholm, Västra Götalands läns landsting