This page in English

Forskningsprojekt

Mekanistiska studier av hjärna-tarm interaktion med probiotika vid IBS

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Robert Jan Brummer

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

IBS (Irritable Bowel Syndrome) drabbar ca 10 - 15 % av västvärldens vuxna befolkning och karaktäriseras av buksmärtor/obehag, oregelbunden tarmfunktion och sekretion. Förutom gastrointestinella besvär drabbas ca 70 % av patienterna även av mental ohälsa och/eller skadlig stress. Bakomliggande orsaker är inte klarlagda men innefattar interaktioner mellan mage-tarm och hjärna, så kallade "brain-gut-interactions".

Mental stress spelar en viktig roll vid uppkomst och upprätthållande av IBS vilket kan skada tarmepiteliet, påverka miljön för bakterierna i tarmen samt tarmflorans sammansättning och aktivitet. Probiotiska organismer ökar mångfalden av mikrober i tarmen och har därigenom visat sig kunna minska IBS symptom, ångestliknande beteenden, förbättra inlärning, minnesfunktion samt emotionell bearbetning. Hjärnavbildning vid IBS påvisar nedsatt inhibering och onormal bearbetning av rektal smärta i emotionella nätverk med betydelse för tarmens sensomotorik, reglering av rädsla, ångest samt emotionell inlärning och minne. Studier visar att probiotiska kosttillskott normaliserar störningar i tarmfloran samt leder till ökad produktion av serotonin, GABA och andra neuroaktiva substanser med gynnsamma effekter på mående och beteende. Så vitt vi vet finns det hittills bara en studie (Tillisch et al., 2013, Gastroenterology, 144, 1394-1401) som undersökt och påvisat förändringar i hjärnaktivitet till följd av probiotika.

Syftet med projektet är att studera eventuella effekter av specifik probiotika i termer av interaktion mellan hjärna och tarm hos IBS. I studien kommer aktivitet i emotionella nätverk att registreras i samband med sk. barostatmätning. Studien utvärderar även fysiologiska och beteendemässiga parametrar för stress- och ångest-respons under provokationstester.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Valio

Samarbetspartners