This page in English

Forskningsprojekt

Erfarenheter av långtidssjukskrivning och delaktighet i sjukskrivningsprocessen

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2010 - 2018

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Detta projekt utgår från enheten för allmänmedicin vid Uppsala universitet och avser att studera sjukskrivning och delaktighet i sjukskrivningsprocessen från såväl patienters som allmänläkares perspektiv. Sexton långtidssjukskrivna patienter har intervjuats under 2011, och analys av dessa data pågår. Under 2012 kommer fokusgruppsintervjuer med allmänläkare att göras.

Samarbetspartners

  • Lars Carlsson, Uppsala universitet och Landstinget Dalarna
  • Linda Lännerström, Uppsala universitet och Landstinget Sörmland
  • Thorne Wallman, Uppsala universitet och Landstinget Sörmland