This page in English

Forskningsprojekt

Att utveckla telefonsjuksköterskor genuskompetens

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2010 - 2014

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Projektet är ett samarbete med Uppsala universitet och syftar till att undersöka hur faktorer som kön, klass, etnicitet och ålder visar sig i sjukvårdsrådgivning via telefon, genom att använda genus- och intersektionalitetsteorier. Vidare att utveckla ett instrument för att mäta genuskompetens, och testa det i en intervention för telefonsjuksköterskor. Vi har hittills visat att främst svenskfödda, medelålders kvinnor ringer till sjukvårdsrådgivningen, men att män som ringer oftare får läkartid jämfört med kvinnor som ringer.

Finansiärer

Samarbetspartners

  • Anna T Höglund, Uppsala universitet
  • Marianne Carlsson, Uppsala universitet och Högskolan i Gävle
  • Roya Hakimnia, Uppsala universitet