This page in English

Forskningsprojekt

Utveckling av professionell kompetens hos narkosläkare

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Projektet leds av med.dr. Jan Larsson, Uppsala universitet, och syftar till att studera vad som utmärker en skicklig narkos läkare och hur professionell kompetens i en anestesiologisk kontext kan utvecklas och stödjas. Vi har i en fokusgruppstudie intervjuat erfarna narkossköterskor om vad som utmärker skickliga narkosläkares agerande i samband med narkosgivning.

Finansiärer

Samarbetspartners

  • Jan Larsson, Uppsala universitet