This page in English

Forskningsprojekt

Ungdomars uppfattningar om egenvård med receptfria läkemedel

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2011 - 2012

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Uppdraget innebar att undersöka hur ungdomar använder och tänker kring egenvårdsläkemedel, det vill säga läkemedel som kan köpas utan recept. Hösten 2011 genomfördes tio fokusgruppsintervjuer med totalt 77 gymnasieungdomar runt om i landet. Resultatet visade att ungdomarna ofta använde läkemedel på ett oreflekterat sätt, och ansåg receptfria läkemedel som ofarliga. Flickor och pojkar använde läkemedel olika. Fynden planeras att användas av för en landsomfattande enkät till ungdomar.

Finansiärer

Samarbetspartners

  • Cecilia Bernsten, Uppsala universitet
  • Ingeborg Björkman, Uppsala universitet
  • Marta Röing, Uppsala universitet
  • Pia Bastholm-Rahmner, Stockholms läns landsting