This page in English

Forskningsprojekt

Pediatriska samtal till sjukvårdsrådgivning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Projektets sker i samarbete med Uppsala universitet. Fokus är hur telefonsjuksköterskors förstår sitt arbete, samt pediatriska samtal ur telefonsjuksköterskors, föräldrars och vårdorganisationens perspektiv. Vi har visat att den vanligaste orsaken till att föräldrar ringer är infektioner, att mammor ringer i 75% av fallen, men att pappor oftare får läkartid för sina sjuka barn. Föräldrarna förväntar sig respekt, stöd och råd när de ringer. Vissa telefonsjuksköterskor ser detta som sin uppgift, medan andra beskriver uppgiften som att enbart bedöma vårdbehov och ge rätt råd.

Finansiärer

Samarbetspartners

  • Elenor Kaminsky, Uppsala universitet
  • Marianne Carlsson, Uppsala universitet och Högskolan i Gävle