This page in English

Forskningsprojekt

Nationellt sjukvårdsrådgivning via telefon - vad går fel och varför?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2011 - 2013

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Projektet syftar till att studera patientsäkerhet inom den nationella Sjukvårdsrådgivningen 1177, inklusive autentisk kommunikation. Bedömning av patienters vårdbehov vid telefonrådgivning är komplicerat och ställer stora krav på en fungerande kommunikation mellan telefonsjuksköterskan och uppringaren. I projektet analyserar vi såväl avvikelserapporter som HSAN och Lex Maria anmälningar avseende telefonrådgivning. Vidare jämför vi kommunikationen i "anmälningsfallen" med "vanliga samtal", och undersöker arbetsmiljöns inverkan på patientsäkerheten.

Finansiärer

Samarbetspartners

  • Annica Ernesäter
  • Maria Engström, Hägskolan i Gävle
  • Marta Röing, Uppsala universitet
  • Ulrica Winblad, Uppsala universitet
  • Urban Rosenqvist, Uppsala universitet