This page in English

Forskningsprojekt

Postoperativ återhämtning hos vuxna

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet "Postoperativ återhämtning hos vuxna" syftar till att psykometriskt testa två olika frågeformulär, "Quality of Postopertive Recovery" och Post-discharge "Surgical Recovery Scale" i en dagkirurgisk population omfattande 600 vuxna patienter. Vidare att studera postoperativ återhämtning i relation till personlighet (Big-five scale) och operationsingrepp samt begreppsförklara Postopertive recovery samt i ett samarbete med projketledare Professor Paul Myles, Australien, genomföra metanalys av Quality of Recovery där sju länder ingår.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Forskningsrådet i Sydöstra Sverige (FORSS)
  • Region Örebro Län
  • Örebro universitet

Samarbetspartners

  • Ewa Idvall, Malmö högskola och Skånes universitetssjukhus
  • Katarina Berg, Hälsouniversitetet i Linköping
  • Lars Brundin, Hälsouniversitetet i Linköping
  • Mitra Unosson, Hälsouniversitetet i Linköping
  • Paul Myles, Monash University