This page in English

Forskningsprojekt

Att välja fosterdiagnostik - Information - Beslut

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Forskningsämne

Forskningsprojektet handlar om kvinnan och hennes partners uppfattning om den information som ges från sjukvården inför deras beslut om fosterdiagnostik. Forskningen omfattar även kvinnans och partnerns beslutsfattande och hur de ser på sitt beslut i efterhand. Fortsatt forskning kommer att handla om hur sjukvårdspersonal ser på sin roll att ge information och stödja ett autonomt beslutsfattande.

Forskare