This page in English

Ansökningsstöd och språkstöd

Vid Örebro universitet kan du som är forskare söka pengar för stöd till att skriva en ansökan om forskningsfinansiering. Pengarna kan användas till lön, möteskostnader, resor, konsult mm.

Du kan också få ekonomiskt stöd för att publicera eller ansökan om forskningsmedel på ett annat språk än ditt eget.

Läs mer och sök ansökningsstöd och språkstöd via intranätet Inforum.