This page in English

Team support extern finansiering

Team support extern finansiering är en stödfunktion för frågor om juridik, ekonomi, forskningskommunikation, bibliotekstjänster, kommersialisering. Stödet omfattar universitetets samtliga externt finansierade forskningsprojekt.

Post-Contract är central kontaktpunkt för de stödfunktioner som finns i teamet. Välkommen att kontakta oss!

Kontaktuppgifter finns på intranätet Inforum

Team support extern finansiering arbetar för att ge ett koordinerat stöd till Örebro universitets samtliga forskningsprojekt -  för att effektivisera och kvalitetssäkra. Det handlar om frågor som uppkommer i samband med extern finansierade projekt.

Stödet från Team Support extern finansiering finns både centralt och lokalt på universitetet. 

Post-Contract är ingången till de stödfunktioner som finns i teamet. Välkommen att kontakta oss!