Vad gör Team support extern finansiering?

Team support extern finansiering är en stödfunktion gällande frågor om juridik, ekonomi, forskningskommunikation, bibliotekstjänster, kommersialisering, detta för universitetets samtliga externt finansierade forskningsprojekt.

Post kontrakt är central kontaktpunkt för de stödfunktioner som finns i teamet. Välkommen att kontakta oss!

Kontaktuppgifter finns på Inforum (intranät)

Team support extern finansiering arbetar för att ge ett koordinerat stöd till Örebro Universitets samtliga forskningsprojekt för att effektivisera och kvalitetssäkra vanligt förekommande frågor som uppkommer i samband med extern finansierade projekt.

Stödet från Team Support extern finansiering finns både centralt och lokalt på universitetet, detta beroende på fråga. 

Post kontrakt är central kontaktpunkt för de stödfunktioner som finns i teamet. Välkommen att kontakta oss!

Örebro Universitet erbjuder stöd genom hela Forskningsprocessen - Läs mer här