This page in English

Informationssökning för forskare

Kontaktbibliotekarien för ditt ämne kan bland annat erbjuda dig stöd vid systematiska litteratursökningar genom rådgivning vid val av databaser, sökord och söktekniker.

Kriminologi, Pedagogik, Specialpedagogik, Psykologi, Litteraturvetenskap, Idrott, Retorik, Svenska, Historia

Åsa Arvidsson

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Åsa Arvidsson

E-post:

Telefon: 019 303235

Rum: U1134

Åsa Arvidsson

Byggnadsteknik, Datateknik, Företagsekonomi, Nationalekonomi, Informatik, Maskinteknik, Statistik, Matematik, Biologi, Kemi, Miljövetenskap, Engelska, Juridik, EDC

Gitta Harder

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Gitta Harder

E-post:

Telefon: 019 303231

Rum: U1140

Gitta Harder

Genusvetenskap, Kulturgeografi, Statskunskap, Medie- och kommunikationsvetenskap, Socialt arbete, Samhällskunskap, Sociologi, Musik, Bild, Teater, Omvårdnad, Biomedicin, Måltidskunskap och värdskap

Julia Harrysson

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Julia Harrysson

E-post:

Telefon: 019 303697

Rum: U1130

Julia Harrysson

Arbetsterapi, Folkhälsovetenskap, Handikappvetenskap, Hörselvetenskap

Ulrika Johansson

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Ulrika Johansson

E-post:

Telefon: 019 303868

Rum: U1132

Ulrika Johansson

Medicin

Elias Olsson

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Elias Olsson

E-post:

Telefon: 019 303315

Rum: C1112

Elias Olsson