Grant writing Campus USÖ

11 maj 2023 13:15 – 14:30

Introduktion i att skriva en forskningsansökan, vad du behöver beakta när du skriver en ansökan om extern finansiering.

Riktar sig till forskare som planerar skriva en av sina första ansökningar för extern finansiering.

Seminariet hålls på engelska om inte alla i rummet pratar svenska.

Anmäl dig till detta seminarium senast tre dagar i förväg: https://www.oru.se/forskning/grants-office/semreg/

Detta seminarium på Campus USÖ. Se även seminarium den 16 maj på Campus Almby.