Introduktion till Horisont Europa: Inställt.

22 mars 2023 12:00 – 13:30

(HEU) Pillar 2: Global Challenges & European Industrial Competitiveness

Seminariet inställt.

Lär dig mer om pelare två, de globala utmaningarna och europeisk industris konkurranskraft inom Horisont Europa (Horizon Europe). Sessionen kommer också innehålla råd kring hur du utvecklar en konkurrenskraftig ansökan för HEU pelare 2.

Seminariet hålls på engelska om inte alla i rummet pratar svenska.

Anmäl dig till detta seminarium senast tre dagar i förväg: https://www.oru.se/forskning/grants-office/semreg/