MSCA Postdoctoral fellowships

03 maj 2023 12:00 – 13:00

Information om behörighetskrav, typer av fellowships och villkoren i utlysningarna.

Seminariet är öppet för alla forskare som är intresserade av att söka som handledare för inresande fellows (Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships).

Seminariet hålls av Tao Zhao från Grants Office.

Seminariet hålls på engelska om inte alla i rummet pratar svenska.

Anmäl dig till detta seminarium senast tre dagar i förväg: https://www.oru.se/forskning/grants-office/semreg/