Skriv din datahanteringsplan nu

19 maj 2021 12:00 – 13:30

Det handlar inte enbart om att uppfylla kraven från finansiären, utan även att tänka igenom insamling och hantering för att kunna undvika problem senare.

Ett viktigt steg är bland annat att tänka igenom vad som det går att söka medel för inom datahanteringen från finansiären under olika steg av forskningsprojektet. Och på så sätt frigöra mer tid för forskningsanalyser eller ta in stöd för andra bitar.

Datahanteringsplanen kan även vara ett bra bilaga att ha färdig för andra dokument i ett senare skede.

Forskare vid Örebro universitet rekommenderas att ta fram en datahanteringsplan redan i ansökningsfasen.

Vid detta seminairum berättar Mattias Persson från Universitetsbiblioteket varför du ska skriva din datahanteringsplan i samband med ansökan.

 

Öppet för forskare och forskarstuderande vid Örebro universitet.

Seminariet ges av Grants Office och hålls via nätet, länk skickas till dig som anmält dig senast dagen före seminariet.

Anmäl dig hos Grants Office.

Seminariet hålls på engelska om inte alla deltagare är svensktalande.