Att söka anslag från Vetenskapsrådet

01 december 2020 13:00 – 15:00 Online

Vetenskapsrådet har utlysningar inom alla forskningsfält.

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Planerar du att söka anslag från VR så är detta seminariet för dig.

Seminariet ges av Grants Office och hålls via nätet, länk skickas till dig som anmält dig senast dagen före seminariet.

Anmäl dig hos Grants Office.

Seminariet hålls på engelska om inte alla deltagare är svensktalande.