Disputation: Sara Johansson

09 september 2022 13:15 Hörsal L2, Långhuset

Sara Johansson disputerar i socialt arbete vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Mellan orten och kalifatet. En studie om utresandefenomenet."

Opponent: Marcus Herz, docent, Göteborgs universitet