Grant writing: Finansieringslandskapet och hur du kan tänka kring din finansiering: Grants-Office-seminarium

05 december 2022 12:15 – 13:30 N2045

Information kring olika typer av forskningsfinansiärer och hur du gör en finansieringsplan med hjälp av Research Professional.

Ett seminarium för juniora forskare.

Seminariet hålls på engelska om inte alla i rummet talar svenska.

Anmäl dig till detta seminarium senast tre dagar i förväg: https://www.oru.se/forskning/grants-office/semreg/