Formas och kommunikationsplanering

03 mars 2021 12:00 – 13:30

Seminarium om samhällelig impact och kommunikationsplaner i forskningsfinansieringsansökningar

Seminarium om samhällelig impact och kommunikationsplaner i forskningsfinansieringsansökningar. Seminariet fokuserar på Formas-projekt men kommer också beröra andra projcet där kommunikationsplaner efterfrågas.

Seminariet ges av Grants Office och hålls via nätet, länk skickas till dig som anmält dig senast dagen före seminariet.

Anmäl dig hos Grants Office.

Seminariet hålls på engelska om inte alla deltagare är svensktalande.