Grant Writing ENT-fakultet

23 september 2020 12:00 – 13:00 Online

Generell information om att skriva forskningsansökningar och om finansiärer.

Välkommen till en introduktion om hur du kommer igång med att skriva forskningsansökningar och vilka stora finansiärer som finns. Vänder sig främst till ENT-fakultet (Fakulteten för ekonomi-, natur- och teknikvetenskap). Seminariet ges av Grants Office och hålls via nätet, länk skickas till dig som anmält dig senast dagen före seminariet.

Anmäl dig hos Grants Office.

Seminariet hålls på engelska om inte alla deltagare är svensktalande.