KKS-programmen

30 september 2020 13:00 – 15:00 Online

För dig som är intresserad av KKS som finansiär.

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KKS) finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nya universitet, när det sker i samverkan med näringslivet.

Välkommen till detta seminarium som presenterar KKS i stort och universitetets interna process kring KKS. Representant från KKS kommer också att medverka.

Detta är ett bra tillfälle för dig som är intresserad av att söka medel från KKS. Du har också möjlighet att bjuda in företagspartners, befintliga och potentiella till detta seminarium.

Seminariet ges av Grants Office och hålls via nätet, länk skickas till dig som anmält dig senast dagen före seminariet.

Anmäl dig hos Grants Office.

Seminariet hålls på engelska om inte alla deltagare är svensktalande.