Medel för Mål, introduktion

19 november 2020 12:00 – 13:00 Online

Program för att sätta vision, mål och aktiviteter för din forskning.

Medel för Mål är ett program för att arbeta fram vision, mål och aktivitetsplan för forskning. Det kan vara för dig som individ eller för en forskargrupp. Det måste finnas en vilja att arbeta tillsammans med forskning (som grupp) och att utveckla eller fastslå arbetssätt. Programmet sträcker sig över flera träffar. Denna introduktionsträff ger en bild av vad programmet innebär men betyder inte att du har gjort något åtagande att delta i Medel för Mål.

Seminariet ges av Grants Office och hålls via nätet, länk skickas till dig som anmält dig senast dagen före seminariet.

Anmäl dig hos Grants Office.

Seminariet hålls på engelska om inte alla deltagare är svensktalande.