Skriva ansökan för forskningsfinansiering, NT, MV och HV

19 maj 2021 12:00 – 13:30

Generellt om att skriva ansökningar om forskningsfinansiering och hur du hittar utlysningar.

Främst riktat till forskare tidigt i karriären inom natur- och teknikvetenskap samt medicinska vetenskaper och hälsovetenskaper men frågor kring andra områden kommer att besvaras.

Seminariet ges av Grants Office och hålls via nätet, länk skickas till dig som anmält dig senast dagen före seminariet.

Anmäl dig hos Grants Office.

Seminariet hålls på engelska om inte alla deltagare är svensktalande.