Akademiskt skrivande för doktorander

Person som sitter vid en dator och samtidigt antecknar på ett papper.

Academic Writing I är en kurs för doktorander vid Örebro universitet som vill förbättra sitt akademiska skrivande på engelska. Du kan nu anmäla dig till höstterminens omgång, som är helt digital. Kursen ger dig tre högskolepoäng och är uppdelad på fem träffar med uppgifter att utföra mellan de digitala träffarna.

Under kursen får du lära dig att förbättra dina texter genom att analysera och diskutera material från ditt forskningsområde, göra skrivövningar samt ge feedback på andra kursdeltagares texter. Du kommer få möjlighet att utveckla ditt eget skrivande och din språkfärdighet. Se därför till att du har ett utkast på engelska att arbeta med under kursens gång.

Tidigare kurstillfällen har visat att nya doktorander ofta har för lite skriverfarenhet för att bidra till diskussionerna. För dra maximal nytta av kursen rekommenderas du därför att vänta minst två terminer efter antagning som doktorand innan du anmäler dig till Academic Writing I.

Kursen fokuserar på struktur och sammanhang i akademiskt skrivande. Under de fem kursträffarna kommer vi att diskutera och testa olika skrivstrategier. Du kommer också att ge respons på texter skrivna av andra deltagare samt få respons på din egen text. Vidare ingår ett individuellt möte med kursansvarig, där vi kommer att titta på just ditt skrivande. Inspelat material kommer att göras tillgängligt mellan kursträffarna så att vi kan tillbringa huvuddelen av vår tid tillsammans med diskussioner och övningar.

Samtliga kurstillfällen sker via Zoom på fredagar, kl. 9.00–12.00

  • 1 oktober, Kursintroduktion
  • 15 oktober, Akademiskt skrivande inom ditt ämnesområde
  • 29 oktober, Genreanalys
  • 12 november, Peer-review – tillfälle 1
  • 15 november–2 december, Individuellt möte (ca. 1 timme)
  • 3 december, Peer-review – tillfälle 2 & kursavslutning

Doktorander som fullgjort minst ett års forskarstudier ges prioritet vid antagningen. Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller. 

Sista anmälningsdatum har passerat.

OBS! Kursen är på engelska

För mer information vänligen kontakta:

Marinette Grimbeek

Tjänstetitel: Skrivhandledare Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Marinette Grimbeek

E-post:

Telefon: 019 302483

Rum: U1150

Marinette Grimbeek