Anmäl dig till vårens omgång av Academic Writing I

Foto på en person som sitter i ett digitalt möte på en bärbar dator.

Academic Writing I är kursen för dig som är doktorand vid Örebro universitet och vill förbättra dina akademiska texter i engelska. Vårterminens omgång är helt digital. Kursen ger dig tre högskolepoäng och är uppdelad på sex träffar med uppgifter att utföra mellan de digitala träffarna.

Under kursen får du lära dig att skriva akademiska texter genom att analysera och diskutera texter från ditt forskningsområde, skrivövningar samt genom att ge feed-back på andra kursdeltagares texter. Du kommer få möjlighet att utveckla ditt eget skrivande och din språkfärdighet. Se därför till att du har ett utkast att arbeta med under kursens gång.

Kursen fokuserar på struktur och sammanhang i akademiskt skrivande. Under kursen kommer vi att diskutera och testa olika skrivstrategier. Inspelat material kommer att göras tillgängligt mellan kursträffarna så att vi kan tillbringa huvuddelen av vår tid tillsammans med diskussioner och övningar.

Samtliga kurstillfällen sker via Zoom på fredagar, 9.00–12.00

  • 12 februari, Kursintroduktion
  • 26 februari, Akademiskt skrivande inom ditt område
  • 12 mars Genreanalys
  • 26 mars, Peer review, första utkastet
  • 9 april, redigering av ditt skrivande
  • 23 april, Peer review, andra utkastet

Sista anmälningsdatum är passerat och kursen är nu stängd för anmälan!

OBS! Kursen är på engelska

har du frågor? Kontakta kursansvarig:

Marinette Grimbeek

Tjänstetitel: Skrivhandledare Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Marinette Grimbeek

E-post:

Telefon: 019 302483

Rum: U1150

Marinette Grimbeek