Forskarstöd i Arenan

En husfasad och en skylt med texten Labbet.

Vet du att det finns ett samlat stöd för dig som är forskare vid Örebro universitet? Målet är att du enkelt ska hitta rätt hjälp genom hela forskningsprocessen när det gäller bland annat finansiering, kommunikation, samverkan, publicering och datahantering.

Vi berättar mer vid tematräffarna som startar våren 2022 – med information, tips och möjlighet att ställa frågor. Vid träffarna finns fler olika stödfunktioner på plats. Redo att erbjuda stöd utifrån just ditt behov. 

Dag: Första måndagen i månaden

Tid: Klockan 15:15-16:00

Plats: ORU Innovation Arena, Labbet

Teman 2022

  • 2 maj, Tips på hur du skriver en populärvetenskaplig sammanfattning,
    Kommunikationsenheten
  • 13 juni, Litteratursökning och akademiskt skrivande, vilket stöd finns?, Universitetsbiblioteket
  • 5 september, Hur hittar du rätt forskningsfinansiering?, Grants office
  • 3 oktober, Nå ut med din forskning med öppen tillgång, Universitetsbiblioteket
  • 7 november, Hur hittar du din samverkanspart?, Samverkansenheten
  • 5 december, FAIR Forskningsdata - inte enbart en akademisk resurs för innovation, Universitetsbiblioteket

Ingen föranmälan krävs. Kaffe serveras.
Informationen ges i första hand på svenska.
Vid frågor, vänligen kontakta This is an email address

Varmt välkommen!