Ökat stöd i bibliometriska analyser

Foto på Johan Fredriksson ståendes framför en datorskärm.

Johan Fredriksson, utredare vid Örebro universitetsbibliotek.

Universitetsbiblioteket har under det senaste året ökat möjligheterna för dig att få stöd i bibliometriska analyser.

Bibliometriska analyser kan vara värdefulla i samband med ansökningar eller utvärderingar där du behöver visa vad du har producerat eller hur din forskning förhåller sig till andra inom samma ämnesområde.

- En del enklare analyser kan du göra själv med verktyg som är fritt tillgängliga hos till exempel Web of Science, säger Johan Fredriksson, utredare vid Örebro universitetsbibliotek.

Ibland kan dock hjälp behövas både med att hitta alla publikationer som är av intresse och med att utföra själva analyserna.

– Vi gör en analys av de publikationer som din enhet eller din forskargrupp har publicerat. Vi tittar till exempel på publikationstyper, vilka tidskrifter ni publicerat i, vilka ämnesområden, i hur stor utsträckning ni har samarbetat med andra eller hur mycket ni har citerats och hur det står sig i förhållande till andra publikationer inom ämnesområdet, säger Johan Fredriksson.

Porträttfoto på Anders Nilsson

Johan Fredriksson arbetar tillsammans med Anders Nilsson (på bild till höger) med att ta fram bibliometriska analyser på universitetsbiblioteket. Anders Nilsson, som är systemvetare, har jobbat på universitetsbiblioteket sedan 2017 och Johan, som har bakgrund som forskare, har jobbat med forskningsstöd på universitetsbiblioteket sedan ett år tillbaka. Till sin hjälp har de även kollegorna som arbetar med universitets digitala plattform för publicering och registrering av vetenskapliga publikationer, DiVA.

- Analyserna vår grupp tar fram kan användas för att identifiera förbättringsområden eller var ni får störst genomslagskraft. Ofta hittar vi sådant som kan vara tidigare känt i en forskargrupp, men där vi tillsammans kan ta fram ett tydligare underlag för att påvisa det vid till exempel en ansökan, säger Johan Fredriksson.

 

Exempel på genomförda analyser

iRiSC
För forskningsmiljön iRiSC (Inflammatory Response and Infection Susceptibility Centre) togs ett underlag fram inför ansökan till KK-stiftelsen.

AASS
Ett utvärderingsunderlag till KK-stiftelsens utvärdering av Semantiska Robotar (ett projekt som bedrivs vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem - AASS) togs fram i samband med utvärderingen av tre profilprojekt.

Kliniskt forskningscentrum
Kliniskt forskningscentrum fick hjälp med att lyfta fram välciterade artiklar inom klinisk forskning från Örebro universitet och Region Örebro län samt en sammanställning av internationella samarbeten i deras förberedelser inför en stor granskning av Vetenskapsrådet. 

X-HiDE
Forskningsprofilen X-HiDE fick stöd med analyser i deras arbete med publiceringsstrategier i samband med ansökning om forskningsmedel. 

Universitetssjukvårdens forskningscentrum
Ledningsgruppen för Universitetssjukvårdens forskningscentrum fick en sammanställning som utgick från en lista med deras aktiva forskare. Sammanställningen innehöll analys av ämnesområden, artikeltyper, citeringar och produktivitet över tid.  

Internationalisering
Ledningsstaben har fått hjälp med att ta fram statistik över sampublicering i deras arbete med internationalisering.

ORU2020
Med utgångspunkt från publikationer registrerade i DiVA gjordes bibliometriska analyser för 30 utvärderingsenheter. Citeringsanalyser gjordes med hjälp av citeringsdata från Web of Science, och i ett par fall även från Scopus, och publiceringskanaler rankades med hjälp av Norska listan. För att kunna genomföra analyserna har en databas byggts upp som kombinerar data från DiVA, Web of Science och Norska listan. Det ger oss möjlighet att ta fram rapporter på olika nivåer, till exempel institutions- eller fakultetsnivå, och att göra uppföljningar. 

En verksamhet i utveckling

- Vi har lärt oss mycket genom de analyser vi gjort under 2020 och vi är i ett bra läge för att kunna fortsätta erbjuda stöd genom bibliometriska analyser och sammanställningar. Ett av projekten vi redan nu är involverade i är stödprogrammet Koordinerat forskningsstöd för höga vetenskapliga mål (Kove) som startar med pilotprocesser i år, fortsätter Johan Fredriksson.