Publiceringspremier 2022

Fakultetsnämnderna fördelar enligt fastställda kriterier årligen publiceringspremier för forskning med Örebro universitet som organisationstillhörighet. Premierna baseras på forskningspublikationer från föregående år. En grundläggande förutsättning för att erhålla publiceringspremier är att publikationen är registrerad i DiVA inom utsatt deadline. Inför 2022 års tilldelning är deadline för registrering av publikationer i DiVA 31 januari 2022.

Mer detaljerad information utgår från Universitetskansliet till respektive institution. För information om fakulteternas respektive modell för premietilldelning: