This page in English

Open Access Week

Bild med blå bakgrund med texte "Open Access Week 2021" i vitt.

Den 25-31 oktober är det återigen dags för det internationella evenemanget Open Access Week. Världen över delas erfarenheter och information samlas och sprids om öppen tillgång.

Örebro universitetsbibliotek har tagit fram ett spännande program där du under veckan kan ta del av både liveföreläsningar under specifika tider såväl som matnyttig information som du kan läsa om och lyssna till när det passar dig. Välkommen!

Måndag 25 oktober

Mattias Persson, koordinator för öppen vetenskap, föreläser.

Vad innebär öppen vetenskap mer än öppen tillgång till forskningsresultat via artiklar. Vilka andra delar inkluderas i begreppet och vem har definierat kraven från början i Sverige och Europa? Är det enbart de offentliga finansiärerna som har denna typ av krav eller ställer de privata finansiärerna likvärdiga krav? Detta är några av sakerna som tas upp i denna presentation av öppen vetenskap.

Vad? Digital live-föreläsning
När? kl. 10.30–11.00
Var? Zoom
För vem? Forskare, doktorander och forskningsadministratörer
Språk? Svenska

Johan Fredriksson, utredare, föreläser.

Hur mycket publicerar Örebro universitet öppet? Hur långt har man kommit på andra universitet i Sverige och i andra länder? Vi tittar på hur läget ser ut i världen just nu.

Vad? Digital live-föreläsning
När? kl. 13.30–14.00
Var? Zoom
För vem? Forskare, doktorander, forskningsadministratörer och studenter
Språk? Svenska

Tisdag 26 oktober

Ann Emilsson, bibliotekarie, föreläser.

För dig som vill veta hur du kan använda bibliotekets publikationsdatabas för att göra dina texter öppet tillgängliga. Vilka texter kan jag göra öppet tillgängliga? Hur gör jag? Dessa frågor och andra exempel på användningsområden du kanske inte tänkt på kommer du att kunna få svar på under denna föreläsning.

Vad? Digital live-föreläsning
När? INSTÄLLT!
Var? Zoom
För vem? Forskare, doktorander och forskningsadministratörer
Språk? Svenska

Onsdag 27 oktober

Ann Emilsson, bibliotekarie, föreläser.

Du kommer att få lära dig hur du kan hitta och ta del av den forskning som dina lärare publicerat. Du kommer även att få veta hur du kan hitta och ta del av uppsatser som skrivits vid universitetet. Kanske är det dags att fundera på hur du själv vill bidra, ska ditt examensarbete göras öppet tillgängligt?

Vad? Digital live-föreläsning
När? kl. 12.15–12.45
Var? Zoom
För vem? Studenter
Språk? Svenska

Mattias Persson, koordinator för öppen vetenskap, föreläser.

What does Open Science mean, more than open access to journal articles and results? Which other parts of the research process are included in the Open Science concept, and who has defiance the requirements in Sweden, Europe, and globally? Is it only public research funders that require their researchers to make their research more openly available, or do even private research funders require it?

These are some of the things that will be addressed during this short presentation about Open Science.

Vad? Digital live-föreläsning
När? kl. 15.00–15.30
Var? Zoom
För vem? Forskare, doktorander och forskningsadministratörer
Språk? Engelska

Torsdag 28 oktober

Ann Emilsson, bibliotekarie, föreläser.

For those of you who want to know how you can use the library's publication database to make your texts openly available. What texts can be made openly available? How do I make them openly available? These questions will be answered and you will also be given examples of uses you may not have thought of.

Vad? Digital live-föreläsning
När? kl. 15.00–15.30
Var? Zoom
För vem? Forskare, doktorander och forskningsadministratörer
Språk? Engelska

Fredag 29 oktober

Johan Fredriksson, utredare, föreläser.

How big a share of publications from Örebro University are openly available? How much progress have other Swedish and international universities made with open access? We have a look at the current data for openly available publications.

Vad? Digital live-föreläsning
När? kl. 10.00–10.30
Var? Zoom
För vem? Forskare, doktorander, forskningsadministratörer och studenter
Språk? Engelska

Foto på Krakadammen taget kvällstid.

Ny forskningsdatapolicy beslutad

Policyn är ett led i att tillgängliggöra den forskningsdata som är framtagen vid Örebro universitet.

Foto på Claes Karlsson och Anna Westerlund.

Så undviker du att publicera i rovtidskrifter

Vid publicering av forskningsresultat finns det aktörer som med falsk information försöker locka till sig publiceringar.

Foto på bokhyllor fyllda med böcker.

Seriella vetenskapliga publikationer

Open Journal Systems, kan användas genom hela publikationsprocessen.

Foto på en öppen bok.

Publicera bok eller kapitel med öppen tillgång

Det finns flera möjligheter att publicera böcker och bokkapitel med öppen tillgång.

Foto på bokryggarna till flera böcker av August Strindberg.

Att tillgängliga ett kulturarv

Universitetsbiblioteket har fått en möjlighet att visa upp sina samlingar online för besökare över hela världen.


Vad säger forskarna om att publicera sig med öppen tillgång?

Anna Westerlund som arbetar med publiceringsfrågor vid Örebro universitetsbibliotek har samtalat med fyra av universitetets forskare om deras syn på att publicera med öppen tillgång.

Foto på Michaela Zeiner.

Michaela Zeiner: "Alla forskare kan få tillgång till de senaste artiklarna"

Michaela ger tips att tänka på vid publicering med öppen tillgång.

Foto på Sam de Boise

Sam de Boise: "Transparens och tillgång är viktigt"

Sam berättar om sin syn på att publicera öppet tillgänglig forskning.

Foto på Carolin Zorell

Carolin Zorell: "Vår synlighet inom de vetenskapliga samfunden ökar"

Carolin berättar om fördelarna med att publicera öppet tillgängligt.

Foto på Gustav Westberg

Gustav Westberg: "Jag har bara positiva erfarenheter"

Gustav berättar om sina erfarenheter kring publicering med öppen tillgång.


Tyck till om Open Access Week 2021

Vi som arbetar med Open Access Week:

Anna Westerlund

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Anna Westerlund

E-post:

Telefon: 019 303799

Rum: U2154

Anna Westerlund

Mattias Persson

Tjänstetitel: Koordinator för öppen vetenskap Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Mattias Persson

E-post:

Telefon: 019 303375

Rum: U2126

Mattias Persson

Ann Emilsson

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Ann Emilsson

E-post:

Telefon: 019 303624

Rum: U2128

Johan Fredriksson

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Johan Fredriksson

E-post:

Telefon: 019 303149

Rum: U2130

Johan Fredriksson

Liz Holmgren

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Liz Holmgren

E-post:

Telefon: 019 303464

Rum: C1114

Liz Holmgren

Claes Karlsson

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Claes Karlsson

E-post:

Telefon: 019 303756

Rum: U2124

Claes Karlsson

Camilla Nilsson

Tjänstetitel: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Camilla Nilsson

E-post:

Telefon: 019 303643

Rum: U2148

Camilla Nilsson