Administrativt stöd till forskning

Vår uppgift är att ge ett administrativt stöd till forskargrupper, forskningsmiljöer/projekt och enskilda forskare vid Örebro universitet.

Exempel på stöd vi tillhandahåller är:

  • ge administrativt stöd/koordinering vid externa ansökningar för medel
    framställning och uppdatering till forskarnas, forskningsprojekt/grupper och forskningsmiljöers webbsidor
  • ge administrativt stöd vid mottagande av internationella gästforskare/medarbetare
  • administrera forskningskollegier/forskningsråd eller dylikt
  • att ge stöd till högre seminarier
  • koordinera mindre konferenser samt workshops
  • att ge stöd till forskarskolor