Stöd i din forskarvardag

Här finns sådant du kan ha användning av i din forskarvardag. Det kan till exempel gälla forskningsetik och god forskningssed, utlysningar och system.

Närbild på bord med händer, kaffekopp, vattenglas, mobiler och kalender.

Tjänster från Grants Office

Grants Office ger stöd till disputerade forskare som vill söka externa forskningsmedel.

Ett tåg utanför en tågstation.

Rese-, konferens och mobilitetsbidrag

För dig som i forskningssyfte vill söka medel för längre och kortare resor finns flera möjligheter.

Övriga tips och resurser